Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie

pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

ma zaszczyt zaprosić na

XIII Ogólnopolską
Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 r.

Komunikaty ustne, postery:

Komunikaty ustne:

Prezentacje należy przygotować w programie Microsoft Power Point.

Postery:

Maksymalny wymiar posteru: 84 cm wysokość i 60 cm szerokość (format A1). Akcesoria do zawieszenia posteru (taśmy, pineski itp.) będą udostępnione przez organizatorów.

Cele Konferencji:

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw będzie kontynuacją tradycji corocznych spotkań grona pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu przetwórczego.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów dotyczących oceny składu, jakości i bezpieczeństwa owoców, warzyw i grzybów oraz produktów, otrzymanych z tych surowców z wykorzystaniem konwencjonalnych i innowacyjnych technologii. Konferencja umożliwi prezentację dorobku naukowego zarówno młodej, jak i doświadczonej kadry naukowej oraz będzie stanowić platformę służącą wymianie informacji, poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu.

Tematyka Konferencji:

 • projektowanie nowych produktów, procesów i opakowań,
 • innowacje w przetwórstwie i przechowalnictwie,
 • owoce, warzywa i grzyby jako surowce prozdrowotne,
 • przyswajalność bioaktywnych składników owoców, warzyw i grzybów,
 • metody analityczne oraz skład surowców i przetworów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa owoców, warzyw i grzybów oraz ich przetworów,
 • zanieczyszczenia surowców i produktów owocowo-warzywnych i grzybów,
 • aspekty środowiskowe w produkcji przetworów owocowo-warzywnych.

Opłaty:

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w spotkaniu integracyjnym z kolacją grillową pierwszego dnia konferencji.

 

Dostępne pakiety:

 • Dla członków PTTŻ:
  • 490 PLN – opłata wczesna – wniesiona do 31 marca 2022
  • 520 PLN – opłata wniesiona do 6 maja 2022
 • Dla osób nie będących członkami PTTŻ:
  • 520 PLN – opłata wczesna – wniesiona do 31 marca 2022
  • 550 PLN – opłata wniesiona do 6 maja 2022

Rezerwacji pokoju dokonają organizatorzy, zgodnie z przekazanymi preferencjami. Organizatorzy zapewniają możliwość rezerwacji noclegów z 25/26 oraz 26/27 maja w hotelu, w którym odbędzie się konferencja. Pokój jednoosobowy – 240 PLN, pokój dwuosobowy – 160 PLN/os (śniadanie w formie bufetu w cenie pokoju). Chęć noclegu prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

Opłaty za nocleg/noclegi nie są uwzględnione w opłacie konferencyjnej.
Opłaty za nocleg/noclegi prosimy wpłacać razem z opłatą konferencyjną.
Ilość miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu jest ograniczona.
Każde dodatkowe doniesienie (plakat lub wystąpienie) jest dodatkowo płatne – 150 zł brutto

Opłaty za konferencję i ew. nocleg prosimy dokonywać do 6 maja 2022 na konto (po uprzednim otrzymaniu od Organizatorów faktury pro-forma)
Nr: 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564
Bank PKO S.A. 10 O/Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: konferencja owoce 2022 + imię i nazwisko uczestnika

Właściciel rachunku: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, NIP: 525 000 82 64

Daty:

 • do 31 marca 2022 – wczesne zgłoszenie udziału w konferencji (niższe opłaty)
 • do 31 marca 2022 – wniesienie wczesnej opłaty konferencyjnej (po upływie tego terminu opłata standardowa)
 • do 6 maja 2022 – ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji oraz wniesienia opłaty
 • do 6 maja 2022 – przesyłanie streszczeń

Miejsce Konferencji:

Hotel 500, ul. Warszawska 31A, 05-130, Zegrze koło Warszawy

Dojazd
Hotel 500 znajduje się przy przystanku autobusowym Zegrze Południowe.

Autobusy:

 • 5 lub 6 Lokalnej Komunikacji Autobusowej miasta Serock, ze stacji PKP Legionowo
 • 735 z warszawskiej stacji metra Marymont

Rozkład linii 5: https://www.serock.pl/plik,15530,linia-5-serock-debe-pkp-legionowo-w-dni-robocze-pdf.pdf

Rozkład linii 6: https://www.serock.pl/plik,15532,linia-6-serock-pkp-legionowo-serock-w-dni-robocze-pdf.pdf

Rozkład linii 735: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

 • Dojazd ze stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Wschodnia:

Pociągiem kolei mazowieckich (KM) do stacji Legionowo: https://rozklad-pkp.pl/ , skąd autobusy 5 lub 6

 • Dojazd ze stacji Warszawa Centralna:

Metrem M1 (kierunek Młociny) do stacji Marymont, skąd autobus 735

 • Dojazd ze stacji Warszawa Gdańska:

Pociągiem kolei mazowieckich (KM) lub szybkiej kolei miejskiej (SKM) do stacji Legionowo: https://rozklad-pkp.pl/ , skąd autobusy 5 lub 6

 • Dojazd z Lotniska Chopina (Okęcie):

Pociągiem kolei mazowieckich (KM) lub szybkiej kolei miejskiej (SKM) z przesiadką, do stacji Legionowo: https://rozklad-pkp.pl/ , skąd autobusy 5 lub 6

 • Dojazd z Lotniska Warszawa-Modlin:

Autobusem kolei mazowieckich (KM) z przesiadką na pociąg, do stacji Legionowo: https://rozklad-pkp.pl/, skąd autobusy 5 lub 6

Wykłady:

W ramach sesji prezentowane będą wykłady plenarne przez zaproszonych gości, doniesienia ustne oraz postery.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja przyczyni się do dalszej integracji środowiska, związanego zawodowo z zagadnieniami doskonalenia oceny jakości oraz wytwarzania produktów z owoców, warzyw, grzybów i ziół o należytym bezpieczeństwie zdrowotnym i udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych.

Komunikaty ustne:

Prezentacje należy przygotować w programie Microsoft Power Point.

Postery:

Maksymalny wymiar posteru: 84 cm wysokość i 60 cm szerokość (format A1). Akcesoria do zawieszenia posteru (taśmy, pineski itp.) będą udostępnione przez organizatorów.

Streszczenia:

Streszczenia należy przesyłać do 6 maja 2022 na adres:

konferencja_ktpoiw2022@ibprs.pl

Streszczenie prosimy sformatować zgodnie z formularzem wzorcowym. Pobierz plik [ wzór streszczenia.docx ]

Publikacje:

Special Issue w „Molecules”

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania publikacji w specjalnym numerze czasopisma „Molecules” o współczynniku IF = 4.412 (140 pkt MNiSW) pod tytułem „Bioactive Compounds of Fruits, Vegetables and Mushrooms II”.

Specjalnie dla uczestników konferencji 15% zniżki, po pozytywnym procesie recenzji. Koszty uczestnictwa w konferencji nie obejmują opłaty za publikację (Autorzy wnoszą opłatę za publikację we własnym zakresie bezpośrednio do Wydawnictwa).

Termin przesyłania publikacji: 31 maja 2022.
Więcej informacji na stronie: https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Krystian_NP

Czasopisma: „Foods”, „Processes”, „Applied Sciences”, „Beverages”, „Nutraceutical”

„Foods” – o współczynniku IF = 4,350 (70 pkt MNiSW)
„Processes” – o współczynniku IF = 2,847 (70 pkt MNiSW)
„Applied Sciences” – o współczynniku IF = 2,679 (70 pkt MNiSW)
„Beverages” – (20 pkt MNiSW)
„Nutraceutical”

Wybrane publikacje będą miały możliwość ubiegania się o zniżki uzależnione od decyzji Wydawnictwa

Koszty uczestnictwa w konferencji nie obejmują opłaty za publikację (Autorzy wnoszą opłatę za publikację we własnym zakresie bezpośrednio do Wydawnictwa).
Termin przesyłania publikacji: 31 maja 2023.
Więcej informacji na stronie: https://www.mdpi.com/topics/Innovative_Food_Innovative_Food

Quality Assurance and Safety of Crops & Foods

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania publikacji również w specjalnym numerze czasopisma „Quality Assurance and Safety of Crops” o współczynniku IF = 0.922 (40 pkt MNiSW) pod tytułem „Proceedings of XIII Conference of Fruit and Vegetable Processing Technologists”.

Specjalnie dla uczestników konferencji 50% zniżki, po pozytywnym procesie recenzji.

Dla wybranych, zaakceptowanych przez Edytora publikacji możliwa zniżka 100%.

Koszty uczestnictwa w konferencji nie obejmują opłaty za publikację (Autorzy wnoszą opłatę za publikację we własnym zakresie bezpośrednio do Wydawnictwa).

Termin przesyłania publikacji: 31 maja 2022.

Więcej informacji na stronie: https://qascf.com/index.php/qas

 

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Organizatorzy zachęcają do publikacji w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, który jest na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów – 20

Przemysł Spożywczy

Organizatorzy zachęcają również do publikacji w czasopiśmie „Przemysł Spożywczy”, który jest na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów – 20

Dla każdej zaakceptowanej publikacji dajemy minimum 50% zniżki. Dla wybranych, zaakceptowanych przez Edytora publikacji możliwa pełna zniżka! 

Oferta dla firm:

Przedsiębiorstwom powiązanym z branżą owocowo-warzywną oraz firmom z branży aparatury naukowo-badawczej i przemysłowej proponujemy możliwość udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw jako partnera z możliwością zaprezentowania swojej oferty. Proponujemy zarówno pełny pakiet uczestnictwa firmy, jak również inne formy współpracy.

Formy uczestnictwa:

 • Pełny pakiet obejmujący wystawienie stoiska, zamieszczenie 1-stronicowej reklamy w książce streszczeń, logo na okładce książki streszczeń, logo na stronie internetowej konferencji, możliwość dołączenia ulotki, folderu lub innych przedmiotów promocyjnych w materiałach konferencyjnych – 2300 zł brutto + konieczna rejestracja dla przedstawicieli firmy na zasadach ogólnych
 • Stoisko – 1300 zł brutto + konieczna rejestracja dla przedstawicieli firmy na zasadach ogólnych
 • Strona reklamowa w książce streszczeń (z dostarczonych materiałów) – 700 zł brutto
 • Logo na stronie internetowej konferencji i w książce streszczeń – 400 zł brutto
 • Umieszczenie folderu lub ulotki w materiałach konferencyjnych – 300 zł brutto
 • Wystąpienie o charakterze naukowym (nie komercyjne) – na zasadach ogólnych, konieczna rejestracja

Komitet naukowy:

Dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska

Prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Waldemar Gustaw – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Stanisław Kalisz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. inż. Dorota Konopacka – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Dorota Witrowa-Rajchert – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

KONTAKT

Biuro Konferencji
Przewodnicząca:
Dr inż. Sylwia Skąpska – tel.: (22) 606 36 30

Z-ca Przewodniczącej:
Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – tel.: (22) 606 36 03

Sekretarz:
Mgr inż. Justyna Szczepańska – tel.: (22) 606 36 04

e-mail konferencji: konferencja_ktpoiw2022@ibprs.pl

Adres korespondencyjny:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
Dr inż. Sylwia Skąpska – tel.: (22) 606 36 30

Z-ca Przewodniczącej:
Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – tel.: (22) 606 36 03

Sekretarz:
Mgr inż. Justyna Szczepańska – tel.: (22) 606 36 04

Członkowie:
Mgr inż. Urszula Trych
Mgr inż. Urszula Jasińska
Dr Grzegorz Adach
Mgr Adrianna Bojarczuk
Inż. Marcin Sokołowski