W dniach 26-27 maja 2022 r. w Zegrzu, k. Warszawy odbyła się  XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe – dla zdrowia i zrównoważonego rozwoju”.

Organizatorem konferencji był Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Sekcja Technologii Owoców i Warzyw Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronatem branżowym konferencję objęło Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Patronat medialny konferencji objęli: wydawnictwa Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny i Przemysł Spożywczy oraz portal FoodFakty.

Sponsorami konferencji zostały firmy: Anchem, Argenta, Radwag, Perlan oraz czasopismo Quality Assurance and Safety of Crops & Foods.

W konferencji wzięło udział niemal  90 uczestników  z 14 jednostek naukowych oraz 16 firm. Łącznie wygłoszono 26 referatów i doniesień i zaprezentowano 34 plakaty. Prezentacje dotyczyły projektowania nowych produktów, innowacyjnych technologii i metod przetwarzania owoców, warzyw i grzyby, aspektów jakości, wartości pro-zdrowotnej  i bezpieczeństwa przetworów, przyswajalności bioaktywnych składników owoców, warzyw i grzybów, metod analitycznych oraz aspektów środowiskowych w produkcji przetworów owocowo-warzywnych.

Komitet naukowy przyznał trzy wyróżnienia.

Dr hab. inż. Joanna Kolniak-Ostek otrzymała dyplom za najlepszą prezentację pt. „Zawartość związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniająca soku aroniowego kapsułkowanego metodą koacerwacji”.

W sesji referatowej przyznano dwa wyróżnienia ex aequo: dla dr hab. inż. Pauliny Nowickiej, prof. uczelni wraz z zespołem za plakat pt. „Możliwości wykorzystania wytłoków owocowych i warzywnych w projektowaniu żywności bogato resztkowej” oraz dla dr hab. inż. Michała Świecy, prof. uczelni, wraz z zespołem za plakat pt. „Kiełki fasoli adzuki wzbogacone probiotycznymi bakteriami Lactobacillus plantarum”.

Serdecznie gratulujemy!

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż kolejna edycja Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw będzie organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.